تقرير أهداف التنمية المستدامة: 16– السلام والعدالة والمؤسسات القوية

تقرير أهداف التنمية المستدامة: 16– السلام والعدالة والمؤسسات القوية

16– السلام والعدالة والمؤسسات القوية

Peace, Justice and Strong Institutions (SDG 16)

https://dentfac.mans.edu.eg/index.php/news/news-archive/3854-the-commencement-of-the-student-union-elections-for-the-academic-year-2017-2018

https://www.youm7.com/story/2020/12/20/953-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/5120959

https://agrfac.mans.edu.eg/index.php/student-activities/6681-the-list-of-university-student-unions-after-accreditation

https://www.youm7.com/story/2021/1/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/5163045

https://scifac.mans.edu.eg/index.php/latest-news2/7702-2022-10-26-07-48-54

https://scifac.mans.edu.eg/index.php/latest-news2/7469-2022-07-17-06-45-48

https://www.youm7.com/story/2022/9/26/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/5920213

https://rotana-news.com/2022/09/26/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/

https://www.mans.edu.eg/index.php/mans-news-archive-2020/5151-mansoura-university-celebrates-the-international-day-against-corruption

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3187898/1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%85

https://citc.mans.edu.eg/esystems/erp-systems/budget

https://lawfac.mans.edu.eg/environment/center4

https://www.mans.edu.eg/index.php/e-management-systems/future-library-management/216-news-archive/mans-news-archive-2020/4800-mansoura-university-signs-a-cooperation-protocol-with-nasser-military-academy-to-qualify-cadres-in-strategic-studies-national-security-and-crisis-management

https://translate.google.com.eg/?sl=auto&tl=ar&text=Does%20your%20university%20as%20a%20body%20undertake%20policy-focused%20research%20in%20collaboration%20with%20government%20departments%3F&op=translate

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3565090/1/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85


طباعة   البريد الإلكتروني